Klavir STINGL Orginal

Kategorija:

Opis

… u procesu restauracije!!