Ugodba / tonsko ugađanje – klavira, čembala i orgulja

Tonsko ugađanje, ugodba ili popularno zvano “štimanje” klavira (njem. – klavierstimmungen) naziv je za tehničko umjetnički postupak usklađivanja/ugađanja frekvencija nastalih titranjem žica pomoću korekcije njihove zategnutosti tj. napetosti. Također, postupak bismo mogli opisati kao harmoničko poravnavanje između pojedinih tonskih odnosa tj. intervala. Tonsko ugađanje, ugodbu, razlikujemo od mehaničkog ugađanja koje se pak odnosi na fino podešavanje mehaničkih funkcija same mehanike i klavijature u odnosu na žice pojedinog glazbala iz grupe glasovira. Isto kažemo i za čembala i čembalu srodna glazbala. Kod orgulja pak, ugodba se više odnosi na foničko oblikovanje “izgovorenog” zvuka svirala.

Neki od naših klijenata >>>

Zlatko Pavlinić - Čembalo Lešić Dimitri - Korčula
Zlatko Pavlinić – Čembalo Lešić Dimitri – Korčula