Klaviri, orgulje, čembala…

RESTAURACIJA br°208
– Fragmenti iz procesa restauracije povijesnog klavira Bosendorfer (1860.g.).